Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1764)

Nniniejsza instrukcja dotyczy  podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiazany do tego ustawą.

Podmiot oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.plosnica.pl 

BIP oznacza Biuletyn Informacji Publicznej. 

W lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. 

W prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również mozliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.