Wykaz pracowników na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płośnicy:

 1. Krzysztof Groblewski - Wójt Gminy,
 2. Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy,
 3. Anna Jabłońska - Skarbnik Gminy,
 4. Anna Rozentalska - Kierownik USC,
 5. Dariusz Buńkowski - Kierownik do spraw gospodarki wodno-ściekowej, drogownictwa,
 6. Anna Lipińska - inspektor do spraw działalności gospodarczej i handlu,
 7. Jolanta Gutowska - inspektor do spraw płac,
 8. Halina Jabłońska - inspektor do spraw budownictwa, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego,
 9. Marzena Biernat  - inspektor do spraw gospodarki gruntami i rolnictwa, obsługi inwestora
 10. Urszula Leśniewska - inspektor do spraw księgowości budżetowej i finansów,
 11. Barbara Machul - inspektor do spraw księgowości budżetowej,
 12. Jolanta Karczewska - podinspektor do spraw księgowości budżetowej i oświaty,
 13. Kamil Sosiński - inspektor do spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz komunikacji, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
 14. Bartosz Rozentalski -  informatyk, ds. BIP - 1/2 etatu,
 15. Agnieszka Szwejk - inspektor do spraw ochrony środowiska,
 16. Emilia Kowalska - podinspektor do spraw podatków i opłat,
 17. Magdalena Jarus  - podinspektor do spraw księgowości budżetowej i podatku VAT, 
 18. Iwona Bońkowska -  podinspektor do spraw obsługi Rady Gminy, obsługi Inwestora,
 19. Zbigniew Czajkowski - inspektor do spraw pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych,
 20. Sylwia Kornelska  - podinspektor do spraw planowania i sprawozdawczości budżetowej,
 21. Kamil Margalski - inspektor ds. ochrony danych osobowych,
 22. Małgorzata Ludwiczak - podinspektor do spraw kadr i organizacyjnych, archiwista. 
 23. Iwona Cybulska - młodszy referent ds. księgowości podatkowej i windykacji.
 24. Żaneta Jabłońska - kasjer.