Sekretariat
tel. 23 696 80 08
      23 698 17 55

Wójt Krzysztof Groblewski
tel. 23 696 80 08

Sekretarz Katarzyna Zakrzewska
tel. 23 698 17 53

Skarbnik Anna Jabłońska
tel. 23 698 17 52

Podatki
tel. 23 698 17 62

Księgowość
tel. 23 698 17 57
tel. 23 698 17 58
tel. 23 698 17 68
tel. 23 698 17 59

Kasa
tel. 23 698 17 64

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
tel. 23 698 17 60

Gospodarka Gruntami i Rolnictwo, Obsługa Inwestora
tel. 23 698 17 59

Budownictwo, Gospodarka Komunalna, Zagospodarowanie Przestrzenne
tel. 23 698 17 63
tel. 23 696 84 51

Środki Zewnętrzne, Fundusz Sołecki, Zamówienia Publiczne, Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 23 698 17 69

Ochrona Środowiska, Współpraca z NGO,
tel. 23 698 17 51

Obsługa Rady Gminy, Zamówienia Publiczne do 30000 EURO, Obsługa Inwestora
tel. 23 698 17 54

Sprawy wojskowe, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe
tel. 23 698 17 56

Inspektort Ochrony Danych
tel. 23 698 17 61

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 23 696 80 36

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
tel. 23 696 80 85
tel. 23 696 80 86