Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30 stycznia 2024 r.

POSTANOWIENIE 13/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Płośnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia  4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁOŚNICA z dnia 9 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

OBWIESZCZENIE Starosty Działdowskiego z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Działdowskiego, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze, ze wskazaniem ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w każdym z okręgów oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Płośnica z dnia 14 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁOŚNICA z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

POSTANOWIENIE NR 348/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 350/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej od dnia 5 marca do dnia 14 marca

POSTANOWIENIE NR 378/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 6 marca 2024 r. - wezwanie komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

Informacja o terminie losowań kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.

Protokoły z losowań obwodowych komisji wyborczych

Informacja o prawie do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej do dnia 15 marca

POSTANOWIENIE NR 401/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 403/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Działdowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO
w dniu wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Płośnica z  dnia 02 kwietnia  2024 r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w Gminie Płośnica w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Komunikat - informacja o obwodowych komisjach wyborczych  w Gminie Płośnica w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku z uwzględnieniem pełnionych w nich funkcji

Informacja o pełnieniu dyżurów w przeddzień i dniu głosowania Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy