Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
15 października 2023r.

SERWIS INFORMACYJNY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

POSTANOWIENIE NR 141/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Płośnica na stałe obwody głosowania

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego - październik 2023

Zarządzenie Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Płośnica z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

INFORMACJĘ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU
z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Samozgłoszenie kandydata  na  członka  obwodowej  komisji  wyborczej 

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Płośnica o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Nr 259/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Nr 263/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 85 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 34 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO
w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023r.

Komunikat o obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Płośnica w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku z uwzględnienie pełnionych w nich funkcji po ukonstytuowaniu się na pierwszych posiedzeniach w dniu 03.10.2023 roku

Wykaz telefonów do celów wyborczych.

Informacja w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania.