Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28 czerwca 2020 r.


Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa (Załącznik Nr 1 / Załącznik Nr 2 )

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (Załącznik Nr 1 / Załącznik Nr 2)

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (Załącznik)

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica.

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego z dnia 12.06.2020r.

Informacja o losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 15.06.2020r.

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.47.2020 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców.

Obwieszczenie PKW o kandydatach w ponownym głosowaniu.