Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
13 października 2019 roku

SERWIS INFORMACYJNY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Załącznik do Uchwały - Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczyc (format DOC)

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 26 sierpnia 2019 roku o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Informacje i harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Płośnica  z dnia 2 września  2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019

Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Płośnica z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

Informacja z dnia 13.09.2019 roku o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica do publicznego losowania, jako dodatkowe zgłoszenia, oraz o terminie tych zgłoszeń, jak również o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

 Protokoły z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

Protokół z przeprowadzonego publicznego losowania zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych celem uzupełnienia ich składu do wymaganego.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców.

Informacja  Wójta Gminy Płośnica z dnia 01 października  2019 roku w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w Gminie Płośnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019 roku

Komunikat z dnia 04 października 2019 roku