Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Płośnicy:

  Kamil Margalski
  e-mail: iod@plosnica.pl
  ul. Dworcowa 52
  13-206 Płośnica
   tel. 23 698 17 61