Uchawła Nr XXXVIII/292/43/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2963)

Uchawła Nr XXXVIII/293/44/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

Uchawła Nr XXXVIII/294/45/2014 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na II półrocze 2014 roku

Uchawła Nr XXXVIII/295/46/2014 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na II półrocze 2014 roku.

Uchawła Nr XXXVIII/296/47/2014 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 roku

Uchawła Nr XXXVIII/297/48/2014 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchawła Nr XXXVIII/298/49/2014 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.