Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku został podany do publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 27/2009 Wójta Gminy Płośnica z dnia 19 maja 2009 roku.

Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Prawo lokalne -> Zarządzenia -> Zarządzenia 2009 -> Zarządzenia Wójta