WAŻNE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Urząd Gminy
w Płośnicy

ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
woj. warmińsko-mazurskie

e-mail: urzad@plosnica.pl 

Adresy skrytek Urzędu Gminy w Płośnicy na portalu ePUAP:
/UG-PLOSNICA/skrytka  lub /UG-PLOSNICA/SkrytkaESP

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00-17:30. W sprawach nagłych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z biurem Rady Gminy Płośnica pod numerem 23 698 17 54

Urząd Gminy czynny:
poniedziałek - 7:30 - 17:30,
wtorek - 7:30 - 15:30,
środa - 7:30 - 15:30,
czwartek - 7:30 - 15:30,
piątek - 7:30 - 13:30.

tel.: 23 696 80 08; 23 698 17 55

REGON URZĄD: 000540890

REGON (GMINA PŁOŚNICA): 130378350 
NIP (GMINA PŁOŚNICA): 571-16-30-956

obrazek


NUMERY KONT BANKOWYCH
prowadzonych dla Urzędu Gminy w Płośnicy

1. WPŁATY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

 • podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty za posiadanie psa,
 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty za pobór wody i odbiór ścieków,
 • opłata skarbowa,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów gminy,
 • opłaty za dzierżawę gruntów gminy,
 • wpłaty za wykup mieszkania,
 • pozostałe opłaty i podatki stanowiące dochód gminy.

  Rachunek: 51 8215 1029 2002 0021 4609 0001
  Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

2. WPŁATY Z TYTUŁU SUM  DEPOZYTOWYCH:

 • wadia, kaucje,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umów.

  Rachunek: 67 8215 1029 2002 0021 4609 0004

  Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMERAMI TELEFONU 23 698 17 52,  23 698 17 57 lub 23 698 17 68


Strona internetowa - aktualności i informacje z Gminy Płośnica:  www.plosnica.pl


Sprawy urzędowe, w tym podatkowe, związane z dokonaniem opłaty w kasie Urzędu Gminy (np. wpłata opłaty skarbowej, wpłata podatku) załatwiane będą w godzinach 7.30 - 13.30.

Kasa czynna w godz.

Poniedziałek  – 8:00 – 14:00
Wtorek    – 8:00 – 13:00
Środa    – 8:00 – 13:00
Czwartek  – 8:00 – 13:00
Piątek    – 8:00 – 12:00


DYŻUR RADCÓW PRAWNYCH:
Radca Prawny, mgr Piotr Żuchowski, przyjmuje interesantów co drugą środę od godz. 11:30.
Radca Prawny, mgr Mirosław Konieczny, przyjmuje interesantów co drugi czwartek w godz. 9:00 - 14:00.
Bardzo prosimy przed ewentualną wizytą zadzwonić do Urzędu w celu ustalenia dostępności Radcy Prawnego!