Urząd Gminy
w Płośnicy

ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
woj. warmińsko-mazurskie

e-mail: urzad@plosnica.pl 

Adresy skrytek Urzędu Gminy w Płośnicy na portalu ePUAP:
/UG-PLOSNICA/skrytka  lub /UG-PLOSNICA/SkrytkaESP

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica pełni dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 10:00-12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Płośnica - parter, pok. nr 3 (wejście od strony parkingu).  W sprawie uzgadniania spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Obsługi Rady pod numer telefonu 23 698 17 54.

Urząd Gminy czynny:poniedziałek -  piątek 7:30 - 15:30,
kasa: poniedziałek - piątek 8:00 - 13:00.

tel.: 23 696 80 08; 23 698 17 55

REGON URZĄD: 000540890

REGON (GMINA PŁOŚNICA): 130378350 
NIP (GMINA PŁOŚNICA): 571-16-30-956

obrazek


NUMERY KONT BANKOWYCH
prowadzonych dla Urzędu Gminy w Płośnicy

1. WPŁATY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

 • podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty za posiadanie psa,
 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty za pobór wody i odbiór ścieków,
 • opłata skarbowa,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów gminy,
 • opłaty za dzierżawę gruntów gminy,
 • wpłaty za wykup mieszkania,
 • pozostałe opłaty i podatki stanowiące dochód gminy.

  Rachunek: 51 8215 1029 2002 0021 4609 0001
  Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

2. WPŁATY Z TYTUŁU SUM  DEPOZYTOWYCH:

 • wadia, kaucje,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umów.

  Rachunek: 67 8215 1029 2002 0021 4609 0004
  Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMERAMI TELEFONU 23 698 17 52,  23 698 17 57 lub 23 698 17 68


Strona internetowa - aktualności i informacje z Gminy Płośnica:  www.plosnica.pl