Uchwała nr LIV/367/31/2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3773)

Uchwała Nr LIV/369/33/2023 w sprawie: opłaty targowej. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3674)

Uchwała nr LIV/368/32/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Płośnicy (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3725)