Uchwała nr XXXIX/290/18/2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2022  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2577)