WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY-2020