Sekretariat
tel. 23 696 80 08
      23 698 17 55

Wójt Michał Breski
tel. 23 696 80 08

Sekretarz Katarzyna Zakrzewska
tel. 23 698 17 53
sekretarz@plosnica.pl

Skarbnik Anna Lempek
tel. 23 698 17 52
skarbnik@plosnica.pl

Podatki
tel. 23 698 17 62

Księgowość
tel. 23 698 17 57
tel. 23 698 17 58
tel. 23 698 17 68
tel. 23 698 17 69

Kasa
tel. 23 698 17 64

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
tel. 23 698 17 60

Gospodarka Gruntami i Rolnictwo, Obsługa Inwestora
tel. 23 698 17 59

Budownictwo, Gospodarka Komunalna, Zagospodarowanie Przestrzenne
tel. 23 698 17 63

Drogownictwo, Gospodarka Wodno-Ściekowa
tel. 23 698 17 67

Zamówienia publiczne, środki zewnętrzne
tel. 23 698 17 61

Ochrona Środowiska, Współpraca z NGO
tel. 23 698 17 51

Obsługa Rady Gminy, Obsługa Inwestora, Fundusz Sołecki
tel. 23 698 17 54

Sprawy wojskowe, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe
tel. 23 698 17 56

Inspektort Ochrony Danych, Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 23 698 17 65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 23 696 80 36

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
tel. 23 696 80 85
tel. 23 696 80 86