Skład Rady Gminy  Płośnica VII kadencji:

Jan Makowski - Przewodniczący Rady Gminy - Gródki
Jerzy Józef Duda - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Płośnica
Zbigniew Zenon Skonieczek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Niechłonin

Stanisław Dudek - Przełęk
Dariusz Keczmerski - Skurpie
Bernadeta Kępka - Jabłonowo
Kazimierz Jarosław Kiński - Płośnica
Krzysztof Kornelski  - Gralewo
Damian Lemański - Zalesie
Jerzy Antoni Miler - Mały Łęck
Marek Nowakowski - Turza Mała
Krzysztof Jacek Pszenny - Niechłonin
Piotr Benedykt Trąmpczyński - Wielki Łęck
Sebastian Zawadzki  - Gródki
Mirosława Bernadeta Żuchowska - Rutkowice