Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe