Podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /uoddip/ (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1764).

Co to jest informacja publiczna?
Art.1 ust.1 uoddip

Co to jest BIP?
Art.8 ust.1 uoddip

Jednocześnie, na podstawie art.8 ust.4 uoddip informujemy, iż informacja publiczna nieudostępniona na stronach BIP jest udostępniana na wniosek, zgodnie z art.10 uoddip.