NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Płośnica informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w 2023 roku na prace związane z transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Gmina Płośnica informuje, że kwota dofinansowania obejmuje 59,5% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota (40,5%) - środki własne beneficjenta końcowego - Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa przewidująca pokrycie 40,5% kosztów transportu i utylizacji materiału zawierającego azbest.

Ze względu na ograniczoną pulę środków, decydować będzie kolejność złożenia kompletnych wniosków.

Wnioski należy składać od dnia 13 września 2023r. do dnia 15 września 2023 r. w sekretariacie lub pok. nr 6 w Urzędzie Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej www.plosnica.pl lub www.bip.plosnica.pl w zakładce ochrona środowiska – Usuwanie azbestu 2023.

  1. Wniosek.
  2. Oświadczenie.
  3. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
  4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
  5. Oświadczenie o pomocy de minimis/ de minimis w rolnictwie.
  6. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc deminimis w rolnictwie.
  7. Oświadczenie – wyrażenie zgody.
  8. Klauzula informacyjna.