Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie zawiadamia o konieczności zgłaszania do powiatowego inspektoratu weterynarii wszystkich przypadków znalezienia padłego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego. Poniżej do pobrania pełna treść komunikatu w tej sprawie: