Uchwała Nr XXX/235/45/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w części obrębu geodezyjnego Płośnica w rejonie ul. Lipowej i ul. Dworcowej oraz w części obrębu geodezyjnego Jabłonowo. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5008)

Uchwała Nr XXX/237/47/2021  organ w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3784)

Uchwała Nr XXX/238/48/2021 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Płośnica na dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowej (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3785)

Uchwała Nr XXX/239/49/2021 w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. „Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury”

Uchwała Nr XXX/240/50/2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płośnica na rok szkolny 2021/2022 (Jednolity Identyfikator Aktu -
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4352)

Uchwała Nr XXX/241/51/2021 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”