Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

    Urząd Gminy w Płośnicy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz. 1454) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Płośnica.
W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Gminy Płośnica o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Formularz otrzymacie Państwo wraz z decyzją podatkową. Należy rzetelnie uzupełnić wszystkie pola podane w formularzu.

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Płośnica. Uzupełniony formularz należy dostarczyć do urzędu lub do właściwego sołtysa w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Druki dostępne są również w Urzędzie Gminy w Płośnicy oraz na stronie www.bip.plosnica.pl w zakładce "Ochrona środowiska > Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków".

Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Wójt Gminy Płośnica i dokonuje kontroli.

Ponadto zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na terenie gminy Płośnica działalność w powyższym zakresie prowadzą:

1. Zakład Produkcyjno – Usługowy, Krzysztof Kornelski, Gralewo 54, 13-206 Płośnica, tel. 508 221 950
2. Solarium Ibiza, Krzysztof Truszkowski, ul. Katarzyny 9, 13-200 Działdowo, tel. 501 543 666
3. P.P.H.U. „GROMAR” Mariola Groszek, Wysoka 24A, 13-200 Działdowo, tel. 794 209 571

Wójt Gminy Płośnica
Krzysztof Groblewski