Uchwała Nr XXXIX/286/81/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4668)

Uchwała Nr XXXIX/287/82/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4669)

Uchwała nr XXXIX/288/83/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4670)

Uchwała Nr XXXIX/289/84/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4671)

Uchwała Nr XXXIX/290/85/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4771)