Uchwała Nr XXXVIII/274/69/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4378)

Uchwała Nr XXXVIII/275/70/2017 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4775)

Uchwała Nr XXXVIII/276/71/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4770)

Uchwała Nr XXXVIII/277/72/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 341/13 mapa 2 o powierzchni 0,0015ha, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/278/73/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 432/9, 432/10 mapa 2 na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/279/74/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Mały Łęck, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 191/1, 191/2 mapa 1, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/280/75/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Prioma, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66 mapa 1, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/281/76/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 862/4 mapa 2, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/282/77/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 341/13 mapa 2, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/283/78/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 340/7 mapa 2, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/284/79/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 349, położonej w obrębie geodezyjnym Skurpie, stanowiącej własność Gminy Płośnica, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVIII/285/80/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 856, obręb Jabłonowo, na okres 3 lat.