Uchwała Nr XXXVI/262/57/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3543)

Uchwała Nr XXXVI/263/58/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w części obrębów geodezyjnych: Płośnica, Skurpie, Niechłonin, Wielki Łęck, Gralewo

Uchwała Nr XXXVI/264/59/2017 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3701)

Uchwała Nr XXXVI/265/60/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Marcelego Nowotki" na ulicę "ks. Sylwestra Kończala" w Płośnicy (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3702)

Uchwała Nr XXXVI/266/61/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wielkim Łęcku.

Uchwała Nr XXXVI/267/62/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie

Uchwała Nr XXXVI/268/63/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gródkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gródkach.

Uchwała Nr XXXVI/269/64/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Uchwała Nr XXXVI/270/65/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gródkach, w Branżową Szkołę I stopnia.

Uchwała Nr XXXVI/271/66/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/61/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 5 października 2016 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy. (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3664)