Uchwała Nr XXX/212/8/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXX/213/9/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=870)

Uchwała Nr XXX/214/10/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Uchwała Nr XXX/215/11/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego prowadzonych przez Gminę Płośnica

Uchwała Nr XXX/216/12/2017 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Płośnica  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1255)