Uchwała Nr XXIX/205/1/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XXIX/206/2/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Uchwała Nr XXIX/207/3/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej

Uchwała Nr XXIX/208/4/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

Uchwała Nr XXIX/209/5/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 405/3, obręb Przełęk, stanowiącej własność Gminy Płośnica, na okres 2 lat.

Uchwała Nr XXIX/210/6/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w części obrębu geodezyjnego miejscowości Zalesie.

Uchwała Nr XXIX/211/7/2017 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Płośnica na rok 2017.   Wycofana z obiegu Uchwałą Nr XXXIII/236/31/2017