Uchwała Nr XIX/130/23/2016 w sprawie: przejęcia przez Gminę Płośnica zadania publicznego Powiatu Działdowskiego w zakresie edukacji, polegajacego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Gródkach.

Uchwała Nr XIX/131/24/2016 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1795)

Uchwała Nr XIX/132/25/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla sołtysów

Uchwała Nr XIX/133/26/2016 zmieniająca Uchwałę Nr X/12/2004 Rady Gminy Płośnica z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabyciu. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2104)

Uchwała Nr XIX/134/27/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania.

Uchwała Nr XIX/135/28/2016 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 568, o pow. 1,14 ha stanowiącej własność Gminy Płośnica

Uchwała Nr XIX/136/29/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/9 mapa 2, na okres 3 lat

Uchwała Nr XIX/137/30/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.