Uchwała Nr V/24/13/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr V/25/14/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała Nr V/26/15/2015 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wielki Łęck, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57 o powierzchni 0,2905 ha, stanowiącej własność Gminy Płośnica

Uchwała Nr V/27/16/2015 w sprawie: poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji drogi krajowej nr 16

Uchwała Nr V/28/17/2015 w sprawie desygnacji przedstawiciela Gminy Płośnica do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy