I n f o r m a c j a
o  w y n i k u   p r z e t a r g u

z przeprowadzonego w dniu 15 marca 2006 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku urzędu gminy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej   oznaczonej w operatach ewidencji  gruntów  nr działki 407/21 z mapy 3 obręb  Przełęk  o powierzchni ogólnej 0.04 ha zapisanej w Księdze Wieczystej  31244.

Do uczestnictwa w przetargu zostało dopuszczonych : 1 osoba.
Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  wynosi: 1.944,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  w przteragu : 1974,00 zł.
Nabywcą  nieruchomości został: P. Zenon Mackiewicz  zam. Przełęk Kościelny 53.


Płośnica, dnia 22.03.2006r.