Gminny Konkurs
„Piękna wieś, piękna posesja 2023”

      Wójt Gminy Płośnica serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz sołectwa
do wzięcia udziału w gminnym konkursie pod hasłem:

„Piękna wieś, piękna posesja 2023”


Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Urzędzie Gminy  oraz u sołtysów wsi w terminie do 23 czerwca 2023 r. na odpowiednich kartach zgłoszeniowych dostępnych u sołtysa lub na stronie internetowej Urzędu.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.plosnica.pl oraz w Urzędzie Gminy w Płośnicy.