STATUT GMINY PŁOŚNICA

Zmiana Statutu z dn. 30.12.2020r.