Z dniem 1 stycznia 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr XXV/168/61/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 5 października 2016 r. dokonano połączenia samorządowych  instytucji  kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy i utworzono samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy.

- gckib_iko.jpg

 

ul. Kościelna 38
13-206 Płośnica

Dyrektor: Beata Grędzińska
Telefon: 
23 696 80 85
                 23 696 80 86