Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płośnica tworzy i prowadzi Wójt Gminy Płośnica. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płośnica jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Płośnica na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).


Załączniki:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.    

3. Oświadczenie w sprawie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

4. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Załączniki

Wniosek (38.4kB)    
Oświadczenie (11.3kB)    
Wniosek o zmianę (18.4kB)    
RDR_23_07_2019 (182.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Szwejk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Rozentalski
Data wprowadzenia:2012-06-29 14:52:13
Opublikował:Bartosz Rozentalski
Data publikacji:2012-06-29 14:57:58
Ostatnia zmiana:2019-10-07 12:21:56
Ilość wyświetleń:4148