Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zgłaszanie opinii i uwag do dnia 24 października 2022 roku.

Formularz konsultacji można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Płośnicy lub przesłać na adres e-mail urzad@plosnica.pl.