Pomóżmy wspólnie przetrwać zimę

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi i zbliżającym się okresem zimowym w szczególności osoby starsze, samotne, bezdomne, uzależnione mogą być narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. W celu uniknięcia sytuacji stwarzającej zagrożenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy prosi o zgłaszanie przypadków wymagających działań interwencyjnych bezpośrednio do pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu:

23 696 85 95, 23 696 85 96 , 506 184 378 w godzinach pracy Ośrodka:
Poniedziałek - 7:00 - 17:00
Wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00

Ponadto pracownicy socjalni prowadzą dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 506 184 378 codziennie do godziny 19:00 oraz w weekendy w godzinach od 7:00 do 19:00

Infolinia  umożliwiająca uzyskanie informacji na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego 
800 165 320