Gminny Konkurs „Piękna wieś 2021”

Wójt Gminy Płośnica serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz sołectwa do wzięcia udziału w gminnym konkursie pod hasłem

„Piękna wieś 2021”

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Urzędzie Gminy (skrzynka podawcza przy urzędzie gminy, u sołtysów wsi) w terminie do 26  lipca 2021 r. na odpowiednich kartach zgłoszeniowych dostępnych u sołtysa lub na stronie internetowej Urzędu.
  • Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.plosnica.pl oraz w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Załączniki: